دستورالعمل ، مقررات و چگونگی نظارت بر فعالیت های واحد های پرورش پولت تخمگذار

 

دستورالعمل ، مقررات و چگونگی نظارت بر فعالیت های واحد های پرورش پولت تخمگذار

(معاونت امور تولیدا ت دامی وزارت جهاد کشاورزی ، معاونت امور طیور سازمان دامپزشکی کشور ، اتحادیه مرکزی مرغداران میهن)

نگارش مهر ماه ۱۳۹۴

دستورالعمل و مقررات :

۱٫      جوجه ریزی توسط واحد های پرورش پولت پس از تایید سامانه سمامت و اخذ مجوز بهداشتی از سازمان دامپزشکی امکان پذیر می باشد .

۲٫     پرورش جوجه یکروزه تخمگذار صرفاً در واحدهای دارای پروانه پرورش پولت  مستقل وواحدهای پرورش پولت وابسته به واحد تخمگذار مجاز می باشد .

تبصره ۱: پرورش جوجه یکروزه زیر قفس ممنوع می باشد.

تبصره ۲: فروش پولت به واحد های غیر مجاز ( بدون پروانه ) ممنوع می باشد .

۳٫    پرورش جوجه یکروزه در واحد های دارای پروانه بهره برداری توا مان صرفا براساس ظرفیت پرورش پولت مندرج در پروانه ، مجاز به جوجه ریزی می باشند .

۴٫      فاصله مجاز بین دو دوره متوالی  جوجه ریزی در واحد های پرورش پولت مستقل حداقل ۵ ( پنج) ماه می باشد .

۵٫     واحد های پرورش غیر مستقل ( توامان )  تحت هیچ عنوانی اجازه فروش پولت پرورشی را ندارند .

۶٫     فروش پولت به واحد  تخمگذار تجاری که عضو سامانه نیست ممنوع می باشد  .

۷٫    درخواست سهیمه سوخت واحدها صرفاً بصورت سیستمی واز طریق سامانه سمامت (قسمت درخواست سوخت )تائید می گردد و تائید غیر سیستمی معتبر نمی باشد.

 

 

 

 

 نحوه نظارت :

۱٫      اتحادیه میهن می بایست کلیه عملکرد واحد های پرورش پولت را از طریق سامانه سمامت و همچنین اخذ گزارشات میدانی رصد نماید .

۲٫     تشکلهای استانی موظفند گزارش نظارت خود را به صورت مستمر وحداقل به صورت ماهانه به کارگروه ویژه  استانی منعکس نمایند.

۳٫    اتحادیه مرکزی مرغداران میهن گزارش نظارت خودرا به صورت مستمر وحداقل به صورت ماهانه به دفتر امور طیور اعلام نماید.

۴٫      هر یک از واحد ها در زمان درخواست جوجه ریزی می بایست با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی اجرای صحیح و کامل اخرین ویرایش دستورالعمل را تعهد  نمایند .

۵٫      در صورت انحراف واحد های پرورش پولت از اجرای ضوابط در مرحله اول از یک دوره جوجه ریزی منع خواهد شد .

۶٫     در صورت تکرار انحراف توسط هر یک از واحدها با هر عنوانی (مرحله دوم انحراف )  عدم موافقت با تمدید پروانه به مدت یکسال اقدام خواهد شد .

۷٫    انحراف هر یک از واحدها بیش از دو مرتبه منجر به تعلیق  وبرخوردهای لازم طبق ضوابط خواهد بود.

 

                                                                                                                                                   

 

 

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • chat
    یک نظر ارسال کنید