آگهی ها چگونه می توانند اولویت بالاتری کسب کنند؟

آگهی ها می توانند با روش های زیر، در نتایج جستجو اولویت بالاتری کسب کنند:

  1. هنگام ارسال آگهی، کاربر یک بسته را خریداری می کند که به طور خودکار آگهی را به مدت ۳۰ روز ،  به صورت عادی نمایش می دهد.
  2. هنگامی که کاربر یک بسته ویژه  را خریداری می کند، آگهی را برای مقدار مشخصی از زمان،در نتایج جستجوی کاربران  اولویت نمایش  میدهد  .

به طور پیشفرض اولویت آگهی عادی تنظیم می شود، به این معنی است که اولویت اضافی به آن داده نشده.

تفاوت سطوح اولویت چیست؟

تفاوت میان عادی، شاخص و ویژه آگهی ها به شرح زیر است.

اولویت سفارشی چگونه کار می کند؟

علاوه بر این، هنگامی که صاحب سایت یک آگهی را از طریق فرم پشت ویرایش می کند، یک تنظیم دیگر به نام اولویت سفارشی وجود دارد. این یک تنظیم خاص است و می تواند مفید باشد که به صورت دستی اولویت آگهی را بالاتر از همه، حتی پیش از موارد ویژه قرار دهد.

بخش اولویت سفارشی مقدار عددی را می پذیرد. ارزش بالاتر به معنای اولویت بالاتر در نتایج جستجو است. مقدار ۰ به معنای بدون اولویت است، ۱ برابر با آگهی های شاخص است، ۲ برابر با آگهی های ویژه است، و هر عددی که بالاتر از این باشد، به آن اولویت بیشتری از هر آگهی دیگر خواهد داد.

 

انواع اولویت سفارشی کدامند؟

*  ۳ روز با اولویت ۱ در نتایج جستجو نمایش داده میشوند .

**  ۳ روز با اولویت ۲ در نتایج جستجو نمایش داده میشوند .

***  ۳ روز با اولویت ۳ در نتایج جستجو نمایش داده میشوند .

****  ۳ روز با اولویت ۴ در نتایج جستجو نمایش داده میشوند .

*****  ۳ روز با اولویت ۵ در نتایج جستجو نمایش داده میشوند .

 

آیا اولویت سفارشی بالاتری هم داریم ؟

بله – پلان آگهی رقابتی است اما از یک حد اولویتهای بالاتر را درجایگاه خاص در صفحه اصلی نیز نمایش میدهیم . برای کسب اطلاعات دقیقتر با شماره ۰۲۱۶۶۹۱۸۵۱۴ تماس حاصل فرمایید . اولویتهای خاص به این شرایط به حامیان مالی تعلق خواهد داشت .